Saïgon nếu trả lại em

IMG_20160505_122140

 

Em đi, bỏ quên Saigon nầy lại. Em đi rồi, kỷ niệm cũng theo tháng ngày xa. Saigon ở lại mình anh, lắm lúc giữa muôn trùng nhớ em chỉ biết tìm qua góc phố nhỏ ngày xưa. Em xa nơi nầy, cũng xa tình anh. Mới đó sao mà nhanh quá, nhắm mắt ngủ, rồi tỉnh dậy nhớ mới hôm qua em còn đây. Tóc môi em, má em hồng vẫn còn thơm vấn vương cả trời kỷ niệm. Những lúc ngồi với café là ngồi bầu bạn trong nỗi nhớ em. Saigon không trả lại em cho anh, cũng như anh không trả lại tình yêu nầy cho quá khứ.

Advertisements