Tỉnh lị Gia-Định đêm mưa

Mới vào đầu mùa mưa của Nam-bộ nên cứ trời về chiều là mưa rình rập. Lúc thì làm một trận tơi bời hoa lá – cây cối ngả nghiêng, lá rụng, mây đen ùn ùn tối tăm cả đất trời, gió giật mái hiên bần bật, người đi đường như chuẩn bị gió thổi bay. Có lúc lại rên rỉ, rì rào, tí tách cả đêm. Đêm nay là thế nầy, giữa lúc trời mát mẻ, cũng quang mây thì mưa xuống thì thầm chưa thôi. Như vầy, caféine còn đang rân rân trong máu, tim cứ thình thịch, trời thì mưa ngâu, anh Khang thì ca mãi không yên lòng. Nên mỗ đây muốn ngủ cũng chẳng đặng.

Advertisements